twitter facebook youtube

Poziom 1
15 double unders za jednym podejściem – Wykonane: 12.01.2018

Poziom 2
30 double unders za jednym podejściem – Wykonane 17.01.2018

Poziom 3
60 double unders za jednym podejściem – Cel: 05.2018 13.06.2018 (75)